In Evenwicht

Welkom op de site van In Evenwicht

Hoe zou het zijn als……?

Iedereen heeft van tijd tot tijd klachten of zit niet helemaal lekker in z’n vel. Hoe zou het zijn als die klachten op een simpele, maar doeltreffende manier verholpen kunnen worden?

De methode

Dat kan en dat kunnen wij samen met jou. In onze praktijk passen we een combinatie van methoden toe om het voor jou hoogst haalbare resultaat te bereiken.

Met MiraKel  behandelen we alle lagen van de mens; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De methodiek benadrukt het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem een blokkade is. Een logische aanname, gezien dat een mentale of emotionele klacht zich vaak uit in een fysieke blokkade en een fysieke klacht zich kan uiten in een mentale of emotionele blokkade. De kracht van MiraKel is dan ook om deze klachten doeltreffend en op een ander level aan te pakken zodat de problemen of klachten letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht kunnen worden. Dat leidt altijd tot een verandering.

MiraKel  is voor genezing, verwerking, inzichten en ook voor ontspanning.. Kernwoorden voor deze behandeling zijn; overtuigen, vertrouwen, acceptatie, onafhankelijkheid, verandering en bewustzijn.

Hoe werkt het?

Elk lichaam wil in essentie gezond zijn en goed functioneren. Maar soms blokkeert dat door een of andere gebeurtenis. Met MiraKel sporen we jdeze blokkade op en kunnen we hem weghalen, waardoor het lichaam weer in balans is. Het lichaam weet eigenlijk zelf altijd heel goed wat het wil en nodig heeft, en dat merk je ook tijdens de behandeling. Op het moment dat het hoofd uitgeschakeld is (het denken), kan het lichaam en het onderbewuste  moeiteloos volgen wat er dient te gebeuren om de blokkade weg te halen. Je kunt het het beste vergelijken met een computer. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De MiraKel methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s, of alle data die de computer blokkeren of verhinderen, afgesloten zullen worden.

Resultaat

Met de MiraKel methode zijn we in staat de lading achter een bepaald probleem of een specifieke klacht weg te halen. Een goede vergelijking is die met een iPhone. Elke app heeft zijn vaste plek. Houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kunnen apps worden  verwijderd of verplaatst en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd De ‘data’, die vergeleken kan worden met een bepaalde lading die de klacht veroorzaakt, zal dus afgesloten en stopgezet worden waardoor de Phone meer ruimte krijgt om weer goed te functioneren.