Mirakel

Iedereen heeft van tijd tot tijd klachten of zit niet helemaal lekker in z’n vel. Hoe zou het zijn als die klachten op een simpele, maar doeltreffende manier verholpen kunnen worden? Dat kan en dat gebeurt, samen met jou. In mijn praktijk pas ik een combinatie van methoden toe om het voor jou hoogst haalbare resultaat te bereiken.

Met Mirakel kijken we naar wat de oorzaak van de klacht is. Wat de oorsprong is geweest voor het lichaam en waar de triggers zitten voor jou, waardoor je klachten hebt of ziek wordt. Vaak is dat een terugkerend patroon. Door het lichaam te volgen en dat te koppelen aan (traumatische) gebeurtenissen, wordt helder waar de kern van de klacht zit. Door daar naar te kijken en er de lading af te halen, ontspant het lichaam. Door ontspanning en vervolgens acceptatie volgt er heling.

Elk lichaam wil in essentie gezond zijn en goed functioneren. Maar soms blokkeert dat door een of andere gebeurtenis. Met Mirakel sporen we deze blokkade op en kunnen we hem weghalen, waardoor het lichaam weer in balans is. Het lichaam weet eigenlijk zelf altijd heel goed wat het wil en nodig heeft, en dat merk je ook tijdens de behandeling. Op het moment dat het hoofd uitgeschakeld is (het denken), kan het lichaam en het onderbewuste moeiteloos volgen wat er dient te gebeuren om de blokkade weg te halen. Je kunt het het beste vergelijken met een computer. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De Mirakel methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s, of alle data die de computer blokkeren of verhinderen, afgesloten zullen worden.

Met Mirakel  behandelen we alle lagen van de mens; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De methodiek gaat uit van het feit dat een klacht, angst, ziekte of een andersoortig probleem een blokkade is. Een logische aanname, gezien dat een mentale of emotionele klacht zich vaak uit in een fysieke blokkade en een fysieke klacht zich kan uiten in een mentale of emotionele blokkade.

Mirakel maakt gebruik van  een combinatie van  methoden en is eigenlijk een verzamelnaam voor al die technieken. Voor een behandeling worden die methoden ingezet die op dat moment voor de behandeling nodig zijn. Dat gaat vanzelf, het lichaam weet vaak al wat het wil en nodig heeft voordat het hoofd het kan beredeneren.
Een behandeling duurt ongeveer een uur, een 1e afspraak duurt langer vanwege het voorgesprek (plm 1,5 uur). In dat voorgesprek wordt helder wat de kern, de onderliggende oorzaak van het probleem is. Samen met jou kijk ik naar de klachten en kijken we welk behandeltraject het beste bij jou past. Alles gebeurt in overleg. Een belangrijk criterium is, dat het goed moet voelen en veilig en  vertrouwd is.

We brengen in kaart wat de klachten zijn, waar ze vandaan komen en welke methode het meest geschikt is. De mogelijkheden zijn: energetisch lichaamswerk, hypnose, opstellingen, zielenreis, Biologische natuurwetten, reïncarnatietherapie etc. De praktijk wijst uit dat het vaak een combinatie van de bovenstaande methodes is. Nogmaals, alles gaat in overleg en het is belangrijk dat jij je er goed bij voelt!

De behandeling werkt het beste als je uit je hoofd bent, zoveel mogelijk in je lijf zit en erop vertrouwt dat er precies datgene gebeurt wat er voor jou op dat moment nodig is. Als je dat helemaal toe kunt laten en volledig vertrouwen hebt in wat er gebeurt, dan is het resultaat Miraculeus!