Loop jij vast? Zakelijk of privé? Herken je terugkerende thema’s en patronen?

Een familieopstelling is een prachtige methode, ontwikkeld door Bert Hellinger en wordt inmiddels in heel Nederland tijdens workshops ingezet om op levensvragen een antwoord te krijgen.

Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze tot inzicht(en) met betrekking tot (on)zichtbare familiebanden. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.

Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.

Jij behoort tot een gezin, Jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent. Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid of je hebt je gezin, misschien heb je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend. Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een partner, je hebt al dan niet kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met z’n eigen geschiedenis, z’n eigen manier van omgaan met de dingen, gevoeligheden en gelukkige of verdrietige momenten…

Soms bots je in je leven keer op keer weer op eenzelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven, het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.

Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die soms al vele generaties spelen en doorgegeven zijn. Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, je directe familie, je voorouders of zelfs je collega’s en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.

Dit werk kan een verstrekkend effect hebben, het kan zelfs effect hebben in het leven van representanten indien zich daar vergelijkbare situaties voordoen.

Een kleine selectie waarover je in een familieopstelling vragen kunt stellen:

  • Waarom kan ik in het leven mijn eigen plek niet vinden en innemen?
  • In contact met familie of mensen voel ik boosheid, verdriet of neerslachtigheid, hoe kan dat?
  • Waarom voel ik me vaak eenzaam of alleen en mis ik verbinding met de mensen om mij heen?
  • Iemand in m’n familie is overleden en hier mag niet om worden gerouwd?
  • Iemand is verstoten of uitgesloten en hierover praten is taboe?
  • Mijn leven wordt beheerst door geweld, incest, seksueel of emotioneel misbruik?
  • Geheimen in de familie, scheiding, oorlog, geweld, verslaving of een ongeluk?

 

 

Hoe werkt een familieopstelling?

Als je een opstelling doet, dan doe je dat zonder dat andere familieleden of collega’s aanwezig zijn. Uiteraard mag dat wel maar het is niet nodig dat bij een familieopstelling mensen die je kent aanwezig zijn.

In een kort gesprek geeft de vraagsteller aan wat het thema is. Op basis daarvan beslist de begeleider welke delen worden opgesteld. Om in een familieopstelling zichtbaar te kunnen maken wat in je familie of in je leven speelt, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten. Representanten zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: vader, moeder en de vraagsteller zelf.

De cliënt kiest samen met de begeleider tijdens de familieopstelling representanten voor de familieleden. Deze representanten worden op een bepaalde manier in de ruimte opgesteld. Als de vraagsteller de representanten zelf opstelt is het belangrijk dat de cliënt niet een van te voren bedacht beeld opstelt, maar zonder na te denken –met de aandacht naar binnen gericht– de representanten op hun plaats zet. Hiermee is het werk van de vraagsteller klaar.

Dan gebeurt er telkens weer iets verrassends. Door de plaats die representanten nu innemen in een (familie)systeem waar ze vooraf totaal niets van wisten komt informatie vrij die te maken heeft met het onderwerp van de vraagsteller. In het proces daarna worden representanten verschoven en eventueel dialogen gevoerd om een gezonde plek voor de leden te vinden, met name voor de representant van de cliënt. Dit proces kan zeer helend zijn. Oude verstrikkingen en patronen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd.

Vaak komen inzichten tijdens of vlak na een opstelling. Ook is het mogelijk dat het een tijd (incubatietijd) duurt voor helder wordt wat in een opstelling te zien was.

Een opstelling duurt met voor- en nabespreking ongeveer 2,5 uur.